Betingelser ved leje af bus

Betingelser og vilkår for leje af bus uden chauffør

Betingelser ved leje af busser uden chauffør hos Rewitz Busser
Køretøjet må kun føres af den eller de personer, der er noteret med kørekortnr i lejekontrakten. Bemærk at køretøjer, der kræver stort kørekort, ikke må overstige 80 km/t. Fartskriver skal altid være isat. Køreskiver medfølger og skal afleveres ved afslutning af lejemålet.
Lejekontrakten skal altid medbringes.
Køretøjet må ikke benyttes erhvervsmæssigt til befordring af personer.

Betaling af depositum og leje
Der er en prisforskel i forhold til om, der er tale om 7-9 personers minibus eller bus med plads til mere end 9 personer.

For leje af 7-9 personers minibusser gælder følgende:
Ved kørsel i indland, skal der betales depositum på kr. 2.000.
Ved kørsel i udland, skal der betales depositum på kr. 3.000.

For leje af busser med plads til mere end 9 personer gælder følgende:
Ved kørsel i indland, skal der betales depositum på kr. 3.000.
Ved kørsel i udland, skal der betales depositum på kr. 5.000.

Når depositum er betalt, er bussen bestilt og reserveret. Desuden betales det fulde lejebeløb senest ved afhentning af bussen.
Depositum returneres ved aflevering af bussen, som skal være rengjort, uden skader og med fyldt tank – altså i samme stand som den blev modtaget i.

Afbestilling
Afbestilling af leje af bus til kørsel i indland skal ske senest 48 timer (2 døgn) før lejeperiodens start.
Afbestilling af leje af bus til kørsel i udland skal ske senest 96 timer (4 døgn) før lejeperiodens start.

Såfremt afbestilling sker senere end dette, skal der betales fuld lejepris.

Bemærk at afbestilling skal ske skriftligt, for at den er gyldig.
Afbestilling pr. e-mail, som vi har bekræftet ved en besvarelse, anses for værende gyldig.

Ansvar – herunder selvrisiko
Prisen inkluderer ansvars- og kaskoforsikring. Lejeren har det fulde erstatningsansvar for alle skader, der ikke dækkes af kaskoforsikringen.
Der er selvrisiko på enhver ansvars- og kaskoskade, som betales af lejer.
Selvrisikoen udgør følgende beløb i forhold til bussens størrelse, og om der er tale om indland eller udland:
For minibusser med plads op til og med 9 personer:
2.000 kr. ved kørsel i indland
3.000 kr. ved kørsel i udland

For busser med plads til mere end 9 personer:
3.000 kr. ved kørsel i indland
5.000 kr. ved kørsel i udland

Lejeren kan ikke kræve erstatning for tabt fortjeneste samt videre transport, hvis køretøjet havarerer eller på anden måde går i stykker.
Såfremt fejl opstår på køretøjet, ring da venligst på tlf. 86 222 888. Rewitz Busser vil da give besked om, hvordan man skal forholde sig. Ved færdselsuheld eller lignende, sørg for, at få optaget politirapport, og påtag dem aldrig skylden, når det er i udlandet. Husk, at meddele Østjydsk Rewitz Busser alle enkeltheder.

Øvrige bestemmelser
Selvforskyldte skader på inventar/installationer er ikke omfattet af forsikringen og skal derfor betales ved aflevering af køretøjet.
Alle politimæssige krav, p-bøder og andre krav, som skyldes lejerens brug af køretøjet, hæfter lejeren helt og fuldt for, og Rewitz Busser kan ikke gøres ansvarlig herfor.
Køretøjet er rengjort ved afhentning, og De bedes aflevere det i samme stand. Bliver køretøjet ikke returneret i samme stand vil udgifter hertil blive trukket i depositum, som efterfølgende afregnes.
Lejeprisen er inklusiv moms og fuld ansvars- og kaskoforsikring for bil, fører og passagerer.
Såfremt afleveringstidspunktet overskrides påregnes en ekstra leje på kr. 400 pr. påbegyndt time.
Tilbageleveres køretøjet før den aftalte lejeperiodes udløb, ændrer dette ikke på lejeaftalens fuldt kontraktlige beløb
Udlejer tager forbehold mod forsinket udlevering, som skyldes foregående lejer og anden force majeure.
Det er lejerens ansvar at kontrollere olie og vand på motoren for hver 500 km samt kontrollere dæktryk og hjulbolte.

Rewitz Busser
Nordskovvej 33, 8260 Viby j

Udlejning af busser