Vilkår ved køb af buskørsel

Vilkår og betingelser – salg og levering af bustransport

Betingelserne gælder for kørsel med chauffør med Rewitz Busser.

Pris og specifikationer for kørslen fremgår af ordrebekræftelsen.

Såfremt kunden under kørslen ønsker ændringer som forlænger køre- og/eller ventetid i forhold til ordrebekræftelsen, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid.

Såfremt der under kørslen opstår forsinkelser som skyldes kunden, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid.

Afbestilling af kørsel der ikke overstiger 1 døgn skal ske senest 48 timer før kørslen påbegyndes, med mindre andet er aftalt. Såfremt afbestilling sker senere end dette faktureres kørslen med 100%.

Afbestilling af kørsel der overstiger 1 døgn skal ske senest 96 timer før kørslen påbegyndes, med mindre andet er aftalt. Såfremt afbestilling sker senere end dette faktureres kørslen med 100%.

Bestilleren af kørslen har ansvar for, at deltagerne i transporten ikke forårsager skade på køretøjet. Såfremt dette sker vil udgiften til udbedring af skade tillægges fakturaen.

Bestilleren af kørslen har ansvar for, at deltagerne i transporten ikke er årsag til unødvendig stor rengøring af køretøjet. Såfremt dette sker vil udgiften til rengøring tillægges fakturaen.

Al kørsel udføres med ikke-ryger busser med mindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelser er 10 dage fra fakturadato, såfremt der ikke foreligger anden aftale. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes tillægges der renter på 1,25 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på 50 kr.

Udgifter til bro- eller færgeoverfarter tillægges fakturaen, hvis andet ikke er aftalt ved bestilling.

Ved kørsler over flere dage, sørger kunden for indkvartering og bespisning af chauffør(er). Er dette ikke tilfældet påføres fakturaen udgiften hertil, med mindre andet er aftalt.

Glemte sager vil efter udført kørsel blive indleveret til selskabets kontor, Nordskovvej 33, 8260 Viby J, hvor de kan afhentes. Rewitz Busser hæfter på ingen måde for glemte sager.

Såfremt der under kørslen skulle opstå situationer som kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chaufføren. Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, skal kunden straks kontakte Rewitz Busser på vagttelefon 86 222 888.

Reklamation over kørsel skal ske skriftligt og senest 48 timer efter turens afslutning.

Rewitz Busser
Nordskovvej 33, 8260 Viby j

Tlf.: 86 222 888
Fax: 86 785 400
Mail: jan@rewitz.dk

Udlejning af busser